Köpvillkor

Priser

Samtliga priser anges i Svenska kronor (SEK). Som standard visas våra priser inkl. 25% moms.

Betalsätt

  • Förskott via giro – Förskottsbetalning sker till vårt bankgiro. Det tillkommer 1-2 dagars leverans då vi inte kan se pengarna direkt.
  • Payson – Faktura, Villkor avseende denna tjänster finns ni på www.payson.se
  • Kortbetalning – Betalning sker via vår kortinlösare Payson. Villkor avseende denna tjänster finns ni på www.payson.se
  • Presentkort

Fraktsätt och fraktkostnad

Du som kund har själv möjlighet att välja fraktsätt. De billigaste alternativen har inte spårbarhet. Då sker transport helt på din egna risk. Kostnaden för frakt är verklig fraktkostnad inklusive emballage och hantering. Fraktfritt över 999:-.

Användning av våra produkter

Vissa dekaler är olagliga att använda i trafiken och får bara användas på tävlingsbilar. Vi frånsäger oss allt eventuellt missbruk av de dekaler du köper av oss. Vid användning av registrerade varumärken gäller respektive varumärkesinnehavares regler. Vi tar inget ansvar för hur och var du använder dina dekaler.

Beställning

Beställning görs via www.tjallmoprofil.com, på våran facebook-sida eller via mail/telefon.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor tillhör Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) tills full betalning erlagts.

Leveranstid

Om inget specifikt anges eller överenskommit är leveranstiden 5-10 arbetsdagar. Normal leveranstid är dock 2-5 arbetsdagar. Vid längre leveranstid utan överenskommelse har kunden rätt att häva sin beställning. Vid leveransförsening pga problem i transportledet frånsäger sig Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) allt ansvar. Vi bär inget ekonomiskt ansvar för leveransförseningar.

Reklamationsvillkor

Produkter som är felaktiga eller skadade reklameras genom att maila oss ordernummer samt beskrivning av fel på produkten. Vi återkommer då med vidare instruktioner avseende retur. Nya produkt skickas med normal leveranstid för gällande produkt. Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) står alltid för fraktkostnaden i samband med reklamationer.

Ångerrätt

Vi följer konsumentköplagen samt distansavtalslagen. För mer information www.konsumentverket.se. Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579), förslagsvis via e-post på order@tjallmoprofil.com . Returfrakten bekostas av konsumenten.

Återbetalning

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits. Viktigt är att du ger oss hela ditt kontonummer inkl clearingnummer.

Transportskadat gods

Om en försändelse är transportskadad, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till berörd transportör. Dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Tjällmo Profil & Reklam:s (969794-8579) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter, Integritetspolicy och GDPR

Tjällmo Profil & Reklam värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Tjällmo Profil & Reklam, SE969794857901, Gärdhemsvägen 6, 591 90 Tjällmo, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus. De personuppgifter som Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och köphistorik, leveransadress, IP-adress, webbläsare och telefonnummer. För privatpersoner sparar vi även personnummer vid köp.
Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring mot dig som kund på något av följande sätt:
1. Genom att själv ändra i dina inställningar över vår kommunikation till dig
2. Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev
3. Kontakta vår kundservice via e-post på order@tjallmoprofil.com

2. Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser.
Som privatperson kommer också ditt personnummer att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.
Om hela eller delar av Tjällmo Profil & Reklams (969794-8579) verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.
Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) sparas dina uppgifter tills vidare eller att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Tjällmo Profil & Reklams eller Tjällmo Profil & Reklams (969794-8579) Samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det träder i kraft.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: order@tjallmoprofil.com. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

6. Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

7. Ändringar i Integritetspolicy
Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Tjällmo Profil & Reklam (969794-8579) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Garanti

Vi lämnar 1 års garanti på våra produkter. Dock så har vissa varor längre garanti genom våra leverantörer.

Vi lämnar ingen garanti på dekaler som EJ monterats av oss. Vill ni ha hjälp med montaget – kontakta oss för prisuppgift.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. För att vårt shoppingsystem ska fungera är dessa filer nödvändiga. Vad sparas? Vi använder en cookie för att komma ihåg om du är inloggad och vilka inställningar du har valt. Detta är en så kallad session-cookie, det vill säga den tas bort när du stänger din webbläsare.

Tjällmo Profil & Reklam KB
Org. nummer: 969794-8579
Gärdhemsvägen 6
591 90 Tjällmo